Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част - СИЛАТА

Индекс на статията

ХI СИЛАТА

Управляващ знак - Лъв

Число 11 (непостоянство) Ключова дума - отговорност

Силата

СИМВОЛИЗИРА контрола върху енергията и насочването й в желаната посока; грубите природни пориви (лъва) могат да бъдат както пробудени, така и укротени, Т.е. силната жизнена енергия е възможно да се използва само от съзнателните и отговорни личности

ТЪЛКУВАНЕ

права: от една страна, е задължително да се подхожда конструк­тивно към вътрешния гняв, а от друга - да не се изпада в безс­мислено самосъжаление; да се пристъпва смело и решително към дадена сигуация, като се преодолява несигурността в собствените сили и се слуша вътрешния г.лас; успехи в кари­ерата, но в бизнеса - повишено внимание към конкуренцията

обърната: попадане под нечия зависимост и загуба на само­контрола; лични неуспехи; неправилни реакции в сложни ситуации, а спонтанните импулси са лош съветник; неп­реодолими трудности; разногласия; страх пред неизвест­ното; злоупотреба с власт

в съседство С:

Колелото - намиране начини за справяне с конкуренцията

Пепща пентакли - добър изход от неприятна ситуация

Краля на чаши-ге - получаване на помощ от влиятешш лич-

ност

Осмица мечове - отстраняване от важен проект

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme