Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част - ПАПАТА

Индекс на статията

V ПАПАТА

Управляващ знак - Телец

Число 5 (движение)

Клюочова дума - опит

Папата

СИМВОЛИЗИРА духовната мъдрост и откриване на пътя към по-дълбоко разбиране на висшите закони на живота; връзката меж­ду човешкaro съзнание и интуицията; проя­вата на съчувствие към болката на другите;

спазването на традициите и принципите на справедливостта; осъзнаването на собствената индивидуалност

ТЪЛКУВАНЕ

права: търсене отговор на философски въпроси и насочване към дадено учение или религия; успешно разрешаване на пробле­ми от различно естество; интелигентност и вдъхновение; тър­пимост и снизходителност; означава и подкрепа от силна и влиятетлна личност; милосърдие; доброта; вдъхновение

обьрната: двойственост в мисли и действия; разумът тряб­ва да преобладава над страстите, в противен случай има опасност от провал - в личен или делови план; нарушава­не на собствените принципи; властване и изопачаване на истината; неразумна щедрост; прекомерна любезност

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme